يمكن فصل ماده سائله و صلبه ب

.

2022-12-04
    مقارنه بين تيجو و شانجان